TECHNIKA DIAMENTOWA

W obecnych czasach, w budownictwie ogólnym i przemysłowym, wykorzystuje się dużo nowatorskich technik budowlanych. Wśród nich można wymienić technikę diamentową. Dużo powodów przemawia za używaniem techniki diamentowej w budownictwie. Po pierwsze ma ona bardzo dobre zastosowanie przy pracach wyburzeniowych, remontowych oraz korekcyjnych. Spowodowane jest to jej przewagą nad zwyczajnymi technikami budowlanymi ze względu na  pozytywne walory takie jak oszczędność czasu i nakładów pracy przy wykonywaniu robót. Po drugie technika diamentowa posiada także przewagę nad pozostałymi metodami budowlanymi z racji tego, że przy jej wykorzystaniu ograniczony zostaje negatywny wpływ na środowisko, w którym żyje człowiek, w porównaniu z konwencjonalnymi metodami mechanicznej obróbki betonu. Trzeba tutaj wymienić mały poziom hałasu i niski poziom zapylenia. Wykorzystując  profesjonalny sprzęt z tarczami diamentowymi można wykonywać takie prace budowlane jak cięcie ścian. Używanie tej metody umożliwia na wycięcie określonego fragmentu budynku bez naruszania struktury nośnej budowli. Dzięki używaniu płaszcza wodnego podczas prac zostało ograniczone zapylenie, jakie powstaje przy tradycyjnych metodach obróbki betonu.

    Technika diamentowa daje także wiercenia w betonie otworów o różnej głębokości .Wiercenie diamentowe stosowane jest do wykonywania wszelkiego rodzaju otworów np. pod instalacje sanitarne, elektryczne, grzewcze oraz wykorzystywane jest przy wykonywania otworów wentylacyjnych. Wiercenie diamentowe umożliwia także wykonanie otworów pod montaż kotew, przepustów, słupków, barier   Technika diamentowa wykorzystuje w bardzo wielu sytuacjach tarcze diamentowe. Różnią się one od prostych tarcz w piłach tarczowych tym, że ich części tnące zbudowane są ze stopów z domieszkami diamentów. Kryształy diamentowe  (segmenty diamentowe) umiejscowione są na brzegu tarczy jeden na drugim. Prowadzi to do tego, że w momencie zużycia się jednego kryształu zostaje on natychmiastowo zastąpiony przez inny diament z segmentu. Technika diamentowa używa tarcze diamentowe utworzone z zębów wzmocnionych segmentami diamentowymi. Z powodu na swoje segmentowe ułożenie tarcza zużywa się dużo wolniej, gdyż w momencie odpadnięcia bądź starcia jednego segmentu jest on natychmiast zastępowany innym zamieszczonym pod nim kryształem diamentowym i cięcie ścian bądź cięcie żelbetu może być kontynuowane. Cięcie żelbetu, ceramiki bądź kamieni odbywa się za pomocy ostrzy wyposażonych w miękki segment diamentowy, gdyż w technice diamentowej istnieje zasada, iż miękkie ostrza stosuje się do twardych powierzchni, a twardych ostrzy używa się do miękkich materiałów typu asfalt lub betonowe bloki. Odpowiednie dobranie typu ostrza pozwala na kontrolowanie nadmiernego zużywania się diamentowych segmentów. Tarcza diamentowa ma też przewagę nad pozostałymi tarczami  w konwencjonalnych piłach z racji tego, iż nie doprowadza do zniszczenia przecinanego materiału to znaczy nie doprowadza do powstania zarysowań, szczelin ani żadnych śladów na ciętym materiale budowlanym. Jest to ważne wyjątkowo z kruchymi materiałami jak cięcie ścian z betonu, cięcie żelbetu bądź asfaltu, które są twarde, jednakże podatne na uszkodzenia mechaniczne. Cięcie diamentowe odbywa się także  przy zastosowaniu wody, po to ażeby zminimalizować ilość powstającego pyłu. Woda posiada w tym przypadku również właściwości chłodzące i daje lepsze efekty niż powietrze. Wykorzystanie wody pozwala na szybsze wykonanie prac. Cięcie ścian na sucho wykonuje się rzadko i w miejscach, gdzie cięcia są niewielkie i płytkie. Narzędzia diamentowe używa się w pracach takich jak wiercenie diamentowe. Wiertnica diamentowa to urządzenie posiadające małą wagę i rozmiary, dlatego także wiercenie w betonie może odbywać się w miejscach niedostępnych dla innych większych maszyn.

    Wiercenie diamentowe odbywa się z wykorzystaniem specjalnych wierteł koronowych , które zawierają wmontowane segmenty diamentowe. Bardzo pozytywną właściwością tej metody jest szybkie wiercenie otworów nawet w mocno zbrojonym betonie czyli żelbecie, a poza tym tego dokładne wykonanie otworów przy małym poziomie hałasu i zapylenia. Nowoczesne wiertnice diamentowe umożliwiają wiercenie diamentowe otworów o dużym zakresie średnic, pod dowolnym kątem oraz dodatkowo na dowolną głębokość, a oprócz tego we wszelkiego typu podłożach typu cegła, żelbet albo beton. W technologii diamentowej wykorzystuje się w także narzędzia w postaci lin diamentowych.. Liny diamentowe używa się do cięcia twardych powierzchni najczęściej wykonanych z żelbetu, czyli betonu połączonego z drutami zbrojeniowymi. Ten materiał budowlany używa się głównie do budowy dużych konstrukcji i z tego powodu proste piły tarczowe byłyby nieskuteczne w tym przypadku. Tak więc cięcie żelbetu jest najbardziej efektywne w przypadku zastosowania techniki diamentowej. Można stwierdzić, że technika diamentowa najlepiej sprawdza się przy konstrukcjach silnie zbrojonych i dużych. Są to na przykład obiekty przemysłowe, gdzie potrzebne jest cięcie ścian oraz  inne obiekty jak na  przykład mosty. W budownictwie ogólnym maszyny z tarczami diamentowymi wykorzystuje się do cięcia ścian, stropów, belek, podstaw. W drogownictwie mogą być użyte do cięcia wiaduktów bądź cięcia asfaltu. Technikę diamentową używa się także do wycinania i poszerzania otworów drzwiowych i okiennych bądź wycinania schodów, wiercenie diamentowe przy wykonywania otworów wentylacyjnych, demontaż ścian i stropów wykonuje się przez diamentowe cięcie ścian, wycinanie słupów i pali żelbetowych robi się przez diamentowe cięcie żelbetu.